10484: Persontransport med jernbane, etter togstrekning 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

togstrekning

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (påstigninger):
personer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Setekilometer:
setekilometer
Togkilometer:
togkilometer
Referansetid
Passasjerer (påstigninger):
01.01-31.12
Transportarbeid (passasjerkm):
01.01-31.12
Setekilometer:
01.01-31.12
Togkilometer:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

togstrekning
998 Øvrig trafikk
Øvrig trafikk er en ny kategori fra 2016. Dette er tog ikke har fått forhåndsgodkjent tognummer og derfor faller utenfor etter at NSB har innført automatisk rapportgenerering for tog- og setekm.

Brukerveiledning for statistikkbanken