Jernbanetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10484: Persontransport med jernbane, etter togstrekning 2012 - 2022

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
31.05.2023 08:00
Passasjerer (påstigninger):
personer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Setekilometer:
setekilometer
Togkilometer:
togkilometer
Passasjerer (påstigninger):
01.01-31.12
Transportarbeid (passasjerkm):
01.01-31.12
Setekilometer:
01.01-31.12
Togkilometer:
01.01-31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 000 Alle strekninger , 100 Lokaltog - alle strekninger , 116 Lokaltog Oslo ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

togstrekning

998 Øvrig trafikk

Øvrig trafikk er en ny kategori fra 2016. Dette er tog ikke har fått forhåndsgodkjent tognummer og derfor faller utenfor etter at NSB har innført automatisk rapportgenerering for tog- og setekm.

statistikkvariabel: Passasjerer (påstigninger) , togstrekning: 115 Gjøvikbanen

Det er et brudd i tidsserien for antall passasjerer og passasjerkilometer på Gjøvikbanen i 2019 som følge av ny beregningsmodell.

statistikkvariabel: Transportarbeid (passasjerkm) , togstrekning: 115 Gjøvikbanen

Det er et brudd i tidsserien for antall passasjerer og passasjerkilometer på Gjøvikbanen i 2019 som følge av ny beregningsmodell.