Til toppen
10484: Persontransport med jernbane, etter togstrekning 2012 - 2019
Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (påstigninger):
personer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Setekilometer:
setekilometer
Togkilometer:
togkilometer
Referansetid
Passasjerer (påstigninger):
01.01-31.12
Transportarbeid (passasjerkm):
01.01-31.12
Setekilometer:
01.01-31.12
Togkilometer:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
togstrekning
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

togstrekning

Totalt 23 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

togstrekning
998 Øvrig trafikk
Øvrig trafikk er en ny kategori fra 2016. Dette er tog ikke har fått forhåndsgodkjent tognummer og derfor faller utenfor etter at NSB har innført automatisk rapportgenerering for tog- og setekm.
statistikkvariabel: Passasjerer (påstigninger) , togstrekning: 115 Gjøvikbanen
Det er et brudd i tidsserien for antall passasjerer og passasjerkilometer på Gjøvikbanen i 2019 som følge av ny beregningsmodell.
statistikkvariabel: Transportarbeid (passasjerkm) , togstrekning: 115 Gjøvikbanen
Det er et brudd i tidsserien for antall passasjerer og passasjerkilometer på Gjøvikbanen i 2019 som følge av ny beregningsmodell.

Brukerveiledning for statistikkbanken