Jernbanetransport

Til toppen

10484: Persontransport med jernbane, etter togstrekning 2012 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 000 Alle strekninger , 100 Lokaltog - alle strekninger , 116 Lokaltog Oslo ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

togstrekning

998 Øvrig trafikk

Øvrig trafikk er en ny kategori fra 2016. Dette er tog ikke har fått forhåndsgodkjent tognummer og derfor faller utenfor etter at NSB har innført automatisk rapportgenerering for tog- og setekm.

statistikkvariabel: Passasjerer (påstigninger) , togstrekning: 115 Gjøvikbanen

Det er et brudd i tidsserien for antall passasjerer og passasjerkilometer på Gjøvikbanen i 2019 som følge av ny beregningsmodell.

statistikkvariabel: Transportarbeid (passasjerkm) , togstrekning: 115 Gjøvikbanen

Det er et brudd i tidsserien for antall passasjerer og passasjerkilometer på Gjøvikbanen i 2019 som følge av ny beregningsmodell.