Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

10481: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) 2013 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ikke tid til å utføre arbeidet skikkelig , Nødvendig å arbeide i et høyt tempo, ofte eller alltid , Har for mye å gjøre, ofte eller alltid ,

Valgt 0 av totalt 26

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Realister, sivilingeniører mv. ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

år

2016

Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.