Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

10478: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type helseproblem
Må velges *
yrke
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type helseproblem

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen som skyldes jobb , Smerter i nedre del av ryggen som skyldes jobb , Smerter i armer, handledd eller hender som skyldes jobb ,

Valgt 0 av totalt 25

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
2016
Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken