Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

10477: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter yrke (2-siffernivå) (prosent) 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type problem
Må velges *
yrke

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type problem

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Får sjelden eller aldri støtte og hjelp i ditt arbeid fra nærmeste sjef, ansatt , Får sjelden eller aldri støtte og hjelp i ditt arbeid fra arbeidskolleger, ansatt , Får sjelden eller aldri tilbakemelding fra overordnede på hvordan man utfører jobben, ansatte ,

Valgt 0 av totalt 26

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Realister, sivilingeniører mv. ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
2016
Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken