Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

10472: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type problem
yrke
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type problem

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeider så hardt at du puster raskere mesteparten av tiden , Sitter på huk/står på kne mesteparten av tiden , Står eller går mesteparten av tiden ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

type problem
Arbeider ved dataskjerm
Indikatoren 'Arbeider ved dataskjerm' er rettet 16. mars 2016
år
2016
Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken