Til toppen
10439: Sysselsatte, årsverk og timeverk, etter produsent (avslutta serie) 2002 - 2011
Sist endret
13.03.2014
Kontakt
Jeanette Øynes, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2604
joy@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Årsverk (1 000):
1 000 årsverk
Timeverk (mill.):
mill. timeverk
Referansetid
Sysselsatte (1 000 personer):
31.12.
Årsverk (1 000):
31.12.
Timeverk (mill.):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
produsent
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

produsent

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter arbeidstakere i sykehus, pleie- og omsorgsinstitusjoner og andre tilbydere av helsetjenester. Omfatter ikke administrativt personell i helseforvaltning eller sysselsatte f.eks. i apotek.
Denne tabellen er avsluttet som følge av endring i kodeverk hos OECD. Tabellen videreføres i statistikkbanktabell 10815.

Brukerveiledning for statistikkbanken