10439: Sysselsatte, årsverk og timeverk, etter produsent (avslutta serie) 2002 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

produsent

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.03.2014
Kontakt
Jeanette Øynes, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2604
joy@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Årsverk (1 000):
1 000 årsverk
Timeverk (mill.):
mill. timeverk
Referansetid
Sysselsatte (1 000 personer):
31.12.
Årsverk (1 000):
31.12.
Timeverk (mill.):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter arbeidstakere i sykehus, pleie- og omsorgsinstitusjoner og andre tilbydere av helsetjenester. Omfatter ikke administrativt personell i helseforvaltning eller sysselsatte f.eks. i apotek.
Denne tabellen er avsluttet som følge av endring i kodeverk hos OECD. Tabellen videreføres i statistikkbanktabell 10815.

Brukerveiledning for statistikkbanken