Helseregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10439: Sysselsatte, årsverk og timeverk, etter produsent (avslutta serie) 2002 - 2011

Eirik Larsen Lindstrøm, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00|
13.03.2014 10:00
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Årsverk (1 000):
1 000 årsverk
Timeverk (mill.):
mill. timeverk
Sysselsatte (1 000 personer):
31.12.
Årsverk (1 000):
31.12.
Timeverk (mill.):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter arbeidstakere i sykehus, pleie- og omsorgsinstitusjoner og andre tilbydere av helsetjenester. Omfatter ikke administrativt personell i helseforvaltning eller sysselsatte f.eks. i apotek. Denne tabellen er avsluttet som følge av endring i kodeverk hos OECD. Tabellen videreføres i statistikkbanktabell 10815.