Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10336: Førstegangsregistrerte personbiler inkl. campingbiler, etter type justering 1991M01 - 2022M07

Caroline Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 431
Jørgen Vinje Berget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 342
Marie Karoline Skjeldås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 480
02.08.2022 08:00
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler:
antall
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991M01 , 1991M02 , 1991M03 ,

Valgt 1 av totalt 379

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nye og bruktimporterte førstegangsregistrerte biler i Norge i kjøretøygruppene personbil (101), ambulanse (106) og campingbil (316).