10336: Førstegangsregistrerte personbiler, etter type justering 1991M01 - 2019M11
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type justering Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 347 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Caroline Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 431
cam@ssb.no

Måleenhet
Førstegangsregistrerte personbiler:
antall
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken