10336: Førstegangsregistrerte personbiler inkl. campingbiler, etter type justering 1991M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type justering Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 354 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Caroline Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 431
cam@ssb.no

Måleenhet
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler:
antall
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nye og bruktimporterte førstegangsregistrerte biler i Norge i kjøretøygruppene personbil (101), ambulanse (106) og campingbil (316).

Brukerveiledning for statistikkbanken