Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10336: Førstegangsregistrerte personbiler inkl. campingbiler, etter type justering (avslutta serie) 1991M01 - 2023M07

Edvard Garmannslund, Statistisk sentralbyrå
+47 48 99 77 82
Leonard Biermann, Statistisk sentralbyrå
+47 488 60 210
02.08.2023 08:00
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler:
antall
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler:
I løpet av året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991M01 , 1991M02 , 1991M03 ,

Valgt 1 av totalt 391

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for oktober og november 2022 er revidert den 03.01.2023 som følge av innarbeiding av ny informasjon fra dataleverandør. Nye og bruktimporterte førstegangsregistrerte biler i Norge i kjøretøygruppene personbil (101), ambulanse (106) og campingbil (316).