Materialstrømsregnskap

Til toppen

10321: Materialstrømsregnskap. Naturressurser, produkter og avfall, etter import/eksport og produktinndeling (1 000 tonn) 1990 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

import/eksport

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

materialtype


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken