Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10319: Berekna nettoformue for hushald, etter desilfordelt samla inntekt. Gjennomsnitt og endring frå året før 2011 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
desilfordelt samla inntekt

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle hushald , Desil 1 , Desil 2 ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthushald er utelatne.

Brukerveiledning for statistikkbanken