Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
10318: Desilfordelt berekna nettoformue for hushald. Tal hushald, prosent, gjennomsnitt, lågaste verdi 2010 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Del av berekna nettoformue (prosent):
prosent
Gjennomsnitt (kr):
kr
Lågaste verdi i desil (kr):
kr
Talet på hushald:
hushald
Referansetid
Del av berekna nettoformue (prosent):
31.12.
Gjennomsnitt (kr):
31.12.
Lågaste verdi i desil (kr):
31.12
Talet på hushald:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
desil
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

desil

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthushald er utelatne.

Brukerveiledning for statistikkbanken