Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

10281: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art 2011 - 2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (kr) , Salgsinntekter (kr) , Leieinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 13

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

hovedinntektens art


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall ble rettet 19.02.2019 Fra og med inntektsåret 2015 må alle næringsdrivende levere ligningsopplysninger elektronisk.

Brukerveiledning for statistikkbanken