Inntekter, personlig næringsdrivende

10281: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

hovedinntektens art

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter (kr):
kr
Salgsinntekter (kr):
kr
Leieinntekter (kr):
kr
Driftskostnader (kr):
kr
Varekostnader (kr):
kr
Lønnskostnader (kr):
kr
Kontorkostnader (kr):
kr
Leie maskiner, inventar og transport (kr):
kr
Bilkostnader (kr):
kr
Reparasjon og vedlikehold (kr):
kr
Av- og nedskrivninger (kr):
kr
Driftsresultat (kr):
kr
Antall i utvalget:
personer
Referansetid
Antall i utvalget:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 19.02.2019
Fra og med inntektsåret 2015 må alle næringsdrivende levere ligningsopplysninger elektronisk.

Brukerveiledning for statistikkbanken