Nasjonalregnskap

Til toppen

10260: Sysselsatte personer, etter næring (avslutta serie) 1900 - 1969

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1900 , 1901 , 1902 ,

Valgt 1 av totalt 70

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk, jakt og viltstell , Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000