10260: Sysselsatte personer, etter næring (avslutta serie) 1900 - 1969
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring

Totalt 37 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 70 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.01.2014
Kontakt
Tor Skoglund, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4506
tsk@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer (1 000):
1 000 personer
Referansetid
Sysselsatte personer (1 000):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken