Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

10256: Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass inkl. rørtransport (avslutta serie) 2007 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2015
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
tri@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsverdi:
mill. kr
Produktinnsats (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris:
mill. kr
Sysselsetting:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Avgifter:
mill. kr
Påløpte investeringer:
mill. kr
Referansetid
Produksjonsverdi:
31.12.
Produktinnsats (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris:
31.12.
Sysselsetting:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Avgifter:
31.12.
Påløpte investeringer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2014 er foreløpige.
Endringer i tallene fra og med 2012 pga. metodeendringer. Se Om statistikken.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken