Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen

10256: Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass inkl. rørtransport (avslutta serie) 2007 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2014 er foreløpige. Endringer i tallene fra og med 2012 pga. metodeendringer. Se Om statistikken.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.