Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen

10256: Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass inkl. rørtransport (avslutta serie) 2007 - 2014

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

region

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2014 er foreløpige.
Endringer i tallene fra og med 2012 pga. metodeendringer. Se Om statistikken.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken