10174: Totalstørrelser fra driftsregnskapet, etter utvalgte land (mill. kr) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

driftsregnskap Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

land Velg minst en verdi

Totalt 145 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.10.2018
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 605
hsj@ssb.no

Tore Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 623
toh@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser:
mill. kr
Referansetid
Løpende priser:
31.12.
Pristype
Løpende priser:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av usikkerhet i datakvalitet og konfidensialitet er alle data med verdier mellom -10 og +10 prikket.

Brukerveiledning for statistikkbanken