Til toppen

10174: Totalstørrelser fra driftsregnskapet, etter utvalgte land (mill. kr) 2011 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

driftsregnskap

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eksport, Totalt , Eksport, Varer , Eksport, Tjenester ,

Valgt 0 av totalt 11

land

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Afghanistan , Albania , Algerie ,

Valgt 0 av totalt 147

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av usikkerhet i datakvalitet og konfidensialitet er alle data med verdier mellom -10 og +10 prikket.

år

2017

Tallene ble rettet 15.1.2020.

2018

Tallene ble rettet 15.1.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken