10173: Størrelser fra driftsregnskapet, etter utvalgte land og landgrupper (mill. kr) 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

driftsregnskap Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

land

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.01.2020
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 605
hsj@ssb.no

Tore Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 623
toh@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser:
mill. kr
Referansetid
Løpende priser:
31.12.
Pristype
Løpende priser:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

år
2017
Tallene ble rettet 15.1.2020.
2018
Tallene ble rettet 15.1.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken