Allmennlegetjenesten

Til toppen

10141: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose 2012 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-5 år , 6-15 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

diagnose

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle diagnoser , Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse , Lokale smerter og betennelser ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

diagnose

Andre diagnoser

Andre diagnoser inkluderer covid-19.

Brukerveiledning for statistikkbanken