Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

Til toppen

09884: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn og antall sysselsatte i husholdningen (K) (B) (avslutta serie) 2001 - 2011

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
region
husholdningsstørrelse / antall barn
antall sysselsatte i husholdningen

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 440

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

antall sysselsatte i husholdningen

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husholdning uten sysselsatte , Husholdning med 1 sysselsatt 30 timer og mer per uke , Husholdning med 1 sysselsatt under 30 timer per uke ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken