Arbeidskraftundersøkelsen

09882: Ansatte i hovedarbeidsforhold og eventuelt i biarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og alder 2001 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

arbeidstidsordning

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.01.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Ansatte (1 000 personer):
1 000 personer
Ansatte (prosent):
prosent
Referansetid
Ansatte (1 000 personer):
01.01.-31.12.
Ansatte (prosent):
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

'Ordinær dagtid' er mandag-fredag kl 06-18.
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .
arbeidstidsordning
Arbeid 'utenom ordinær dagtid' er avgrenset til å gjelde regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid, altså ikke slikt arbeid som utføres av og til.
arbeidstidsordning
Arbeid 'utenom ordinær dagtid' er avgrenset til å gjelde regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid, altså ikke slikt arbeid som utføres av og til.

Brukerveiledning for statistikkbanken