Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

09882: Ansatte i hovedarbeidsforhold og eventuelt i biarbeidsforhold, etter arbeidstidsordning, kjønn og alder 2001 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
'Ordinær dagtid' er mandag-fredag kl 06-18. Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .

arbeidstidsordning

Arbeid 'utenom ordinær dagtid' er avgrenset til å gjelde regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid, altså ikke slikt arbeid som utføres av og til.

arbeidstidsordning

Arbeid 'utenom ordinær dagtid' er avgrenset til å gjelde regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid, altså ikke slikt arbeid som utføres av og til.