Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

Til toppen
09870: Sysselsatte 15-74 år, etter bosted, avtalt/vanlig arbeidstid, husholdningstype og kjønn (K) (B) (avslutta serie) 2011
Sist endret
18.04.2013
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte 15-74 år:
personer
Referansetid
Sysselsatte 15-74 år:
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
region
avtalt arbeidstid
husholdningstype
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 440

Valgfri variabel
avtalt arbeidstid

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen på kommune- og bydelsnivå er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken