Norske dotterselskap i utlandet

Til toppen

09827: Norske dotterselskap i utlandet, etter land 2008 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle land , AF Afghanistan , AL Albania ,

Valgt 0 av totalt 263

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dotterselskap som vert kontrollerte direkte eller indirekte av norskeigde føretak

land

PS Palestina (2013-)

Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

F.o.m. årgang 2018 er spesielle offentlege avgifter vedrørande sal (tilsvarande post 3300 frå Skatteetatens Næringsoppgåve 2) trekt frå omsetninga.

Brukerveiledning for statistikkbanken