Norske dotterselskap i utlandet

09827: Norske dotterselskap i utlandet, etter land 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

land

Totalt 263 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2019
Kontakt
Nicolay Frederik Svevnerud Sandaker, Statistisk sentralbyrå
+47 40902368
nfs@ssb.no

Nanna Louise Børgund, Statistisk sentralbyrå
+47 21094707
nnb@ssb.no

Måleenhet
Føretak:
føretak
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Sysselsette:
personar
Referansetid
Føretak:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Sysselsette:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dotterselskap som vert kontrollerte direkte eller indirekte av norskeigde føretak
land
PS Palestina (2013-)
Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

Brukerveiledning for statistikkbanken