Norske dotterselskap i utlandet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09827: Norske dotterselskap i utlandet, etter land 2008 - 2022

Eirin Totland, Statistisk sentralbyrå
+47 99 36 17 88
Nanna Louise Børgund, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 07
20.02.2024 08:00
Føretak:
føretak
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Sysselsette:
personar
Lønnskostnader(mill. kr):
mill. kr
Brutto investeringar (mill. kr):
mill. kr
Føretak:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Sysselsette:
31.12.
Lønnskostnader(mill. kr):
31.12.
Brutto investeringar (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle land , AF Afghanistan , AL Albania ,

Valgt 0 av totalt 263

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Dotterselskap som vert kontrollerte direkte eller indirekte av norskeigde føretak. Kvaliteten på statistikken vert påverka av kvaliteten på data som vert innrapporterte.
Lønnskostnader og bruttoinvesteringar har tal frå og med referanseår 2021. Det ber preg av noe usikker beløp ettersom det er første gongs rapportering.

land

BY Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.

SZ Eswatini

Ble kalt Swaziland før 2018.

PS Palestina (2013-)

Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

WS Samoa

Ble kalt Vest-Samoa fram til 1997.

statistikkvariabel

Lønnskostnader(mill. kr)

Tal frå og med referanseår 2021.

Brutto investeringar (mill. kr)

Tal frå og med referanseår 2021.