Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

09824: Gjeld og renteutgifter for brukere, etter driftsform 2010 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Renteutgifter i alt (mill. kr) , Gjennomsnittlige renteutgifter for brukere (kr) , Gjeld i alt (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Korn og oljevekster , Øvrige jordbruksvekster ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000