Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

Til toppen
09805: Bebodde boliger, etter bygningstype og bruksareal per bosatt (K) (B) (avslutta serie) 2011
Sist endret
02.07.2013
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Bebodde boliger:
boliger
Referansetid
Bebodde boliger:
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
region
bygningstype
bruksareal per bosatt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

enkeltår
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 440 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
bruksareal per bosatt

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Som bebodde boliger regnes boliger med registrert bosatte i følge folkeregisteret.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken