Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

Til toppen

09799: Bebodde boliger, etter bygningstype, bruksareal og type eierskap (K) (B) (avslutta serie) 2001 - 2011

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
region
bygningstype
bruksareal
type eierskap

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 440

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

bruksareal

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Under 50 m² , 50-79 m² , 80-99 m² ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

type eierskap


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Som bebodde boliger regnes boliger med registrert bosatte i følge folkeregisteret.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken