Avfall fra byggeaktivitet

Til toppen

09781: Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving, etter materialtype og behandling (tonn) 2013 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtyper i alt , Trevirke , Papir og papp ,

Valgt 0 av totalt 14

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2018 er rettet 31. mars 2021.

år

2018

Tall ble rettet 15.4.2020.