Arealbruk i tettsteder

09736: Hovedklasser av arealbruk og arealressurser (km²) (T) (avslutta serie) 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

tettsted Velg minst en verdi

Totalt 1 174 Valgte

Søk

arealhovedklasse Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.06.2014
Kontakt
Margrete Steinnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 306
ste@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km²
Referansetid
Areal:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

tettsted
0171 Buskogen
Endret navn fra Alshus i 2017.
0172 Lunde
Endret navn fra Buskogen i 2017.
5603 Hestnes (Luster)
Endret navn fra Hafslo i 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken