Arealbruk i tettsteder

Til toppen

09736: Hovedklasser av arealbruk og arealressurser (km²) (T) (avslutta serie) 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0001 Halden , 0002 Sponvika , 0003 Isebakke ,

Valgt 0 av totalt 1 174

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Boligbebyggelse , Fritidsbebyggelse , Bebygd område for landbruk og fiske ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

tettsted

0171 Buskogen

Endret navn fra Alshus i 2017.

0172 Lunde

Endret navn fra Buskogen i 2017.

0201 Halmstad

Endret navn fra Ryggebyen i 2020.

5603 Hestnes (Luster)

Endret navn fra Hafslo i 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken