Arealbruk i tettsteder

09736: Hovedklasser av arealbruk og arealressurser (km²) (T) (avslutta serie) 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

tettsted Velg minst en verdi

Totalt 992 Valgte

Søk

arealhovedklasse Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.06.2014
Kontakt
Margrete Steinnes, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1306
ste@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5084
jku@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km²
Referansetid
Areal:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken