Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

09732: Ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidsordning, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, kjønn og avtalt arbeidstid 2001 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Kombinasjon av lørdag, søndag, kveld og natt , Kombinasjon av lørdag, søndag og kveld ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
'Ordinær dagtid' er mandag-fredag kl 06-18. Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .

statistikkvariabel

Ansatte (prosent)

Prosent av antall ansatte i alt, av antall heltidsansatte i alt eller av antall deltidsansatte i alt