Offentlig sektor på Svalbard

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09717: Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjonen av Svalbard, og som inngår i andre kapitler i statsregnskapet enn kapittel 480 Svalbardbudsjettet (mill. kr) 1997 - 2021

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
08.11.2022 08:00
INNTEKTER I ALT:
mill. kr
Statsbygg:
mill. kr
Andre inntekter:
mill. kr
UTGIFTER I ALT:
mill. kr
Forskningsrådet + forskningsfond:
mill. kr
Grunnskoler og barnehager:
mill. kr
Meteorologisk institutt:
mill. kr
Norsk Polarinstitutt:
mill. kr
Polarforsking og miljøovervåking:
mill. kr
Statens kartverk:
mill. kr
Svalbard lufthavn:
mill. kr
Tilskudd Helse Nord RHF / Helsetjenesten på Svalbard:
mill. kr
Tilskudd Kings Bay AS:
mill. kr
Tilskudd Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:
mill. kr
Tilskudd Svalbard Samfunnsdrift AS:
mill. kr
Universitetet på Svalbard:
mill. kr
Andre utgifter:
mill. kr
OVERSKUDD:
mill. kr
INNTEKTER I ALT:
31.12.
Statsbygg:
31.12.
Andre inntekter:
31.12.
UTGIFTER I ALT:
31.12.
Forskningsrådet + forskningsfond:
31.12.
Grunnskoler og barnehager:
31.12.
Meteorologisk institutt:
31.12.
Norsk Polarinstitutt:
31.12.
Polarforsking og miljøovervåking:
31.12.
Statens kartverk:
31.12.
Svalbard lufthavn:
31.12.
Tilskudd Helse Nord RHF / Helsetjenesten på Svalbard:
31.12.
Tilskudd Kings Bay AS:
31.12.
Tilskudd Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:
31.12.
Tilskudd Svalbard Samfunnsdrift AS:
31.12.
Universitetet på Svalbard:
31.12.
Andre utgifter:
31.12.
OVERSKUDD:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. INNTEKTER I ALT , Statsbygg , Andre inntekter ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: Prop 1 Svalbardbudsjettet.