Offentlig sektor på Svalbard

09717: Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjonen av Svalbard, og som inngår i andre kapitler i statsregnskapet enn kapittel 480 Svalbardbudsjettet (mill. kr) 1997 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.11.2019
Kontakt
Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
INNTEKTER I ALT:
mill. kr
Statsbygg:
mill. kr
Andre inntekter:
mill. kr
UTGIFTER I ALT:
mill. kr
Forskningsrådet + forskningsfond:
mill. kr
Grunnskoler og barnehager:
mill. kr
Meteorologisk institutt:
mill. kr
Norsk Polarinstitutt:
mill. kr
Polarforsking og miljøovervåking:
mill. kr
Statens kartverk:
mill. kr
Svalbard lufthavn:
mill. kr
Tilskudd Helse Nord RHF / Helsetjenesten på Svalbard:
mill. kr
Tilskudd Kings Bay AS:
mill. kr
Tilskudd Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:
mill. kr
Tilskudd Svalbard Samfunnsdrift AS:
mill. kr
Universitetet på Svalbard:
mill. kr
Andre utgifter:
mill. kr
OVERSKUDD:
mill. kr
Referansetid
INNTEKTER I ALT:
31.12.
Statsbygg:
31.12.
Andre inntekter:
31.12.
UTGIFTER I ALT:
31.12.
Forskningsrådet + forskningsfond:
31.12.
Grunnskoler og barnehager:
31.12.
Meteorologisk institutt:
31.12.
Norsk Polarinstitutt:
31.12.
Polarforsking og miljøovervåking:
31.12.
Statens kartverk:
31.12.
Svalbard lufthavn:
31.12.
Tilskudd Helse Nord RHF / Helsetjenesten på Svalbard:
31.12.
Tilskudd Kings Bay AS:
31.12.
Tilskudd Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:
31.12.
Tilskudd Svalbard Samfunnsdrift AS:
31.12.
Universitetet på Svalbard:
31.12.
Andre utgifter:
31.12.
OVERSKUDD:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: Prop 1 Svalbardbudsjettet.

Brukerveiledning for statistikkbanken