Offentlig sektor på Svalbard

09716: Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard (mill. kr) 1993 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.11.2019
Kontakt
Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
INNTEKTER I ALT:
mill. kr
Skatter og avgifter:
mill. kr
Andre inntekter:
mill. kr
UTGIFTER I ALT:
mill. kr
Sysselmannen:
mill. kr
Statsbygg:
mill. kr
Andre statlige virksomheter:
mill. kr
Sysselmannens transporttjeneste:
mill. kr
Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre:
mill. kr
Andre utgifter:
mill. kr
OVERSKUDD:
mill. kr
Referansetid
INNTEKTER I ALT:
31.12.
Skatter og avgifter:
31.12.
Andre inntekter:
31.12.
UTGIFTER I ALT:
31.12.
Sysselmannen:
31.12.
Statsbygg:
31.12.
Andre statlige virksomheter:
31.12.
Sysselmannens transporttjeneste:
31.12.
Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre:
31.12.
Andre utgifter:
31.12.
OVERSKUDD:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: Svalbardregnskapet.

Brukerveiledning for statistikkbanken