Offentlig sektor på Svalbard

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09715: Sysselsatte på Svalbard og på landsbasis, etter sektor (prosent) 2009 - 2021

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
08.11.2022 08:00
Andel av alle sysselsatte på Svalbard:
prosent
Andel av alle sysselsatte på landsbasis:
prosent
Andel av alle sysselsatte på Svalbard:
31.12.
Andel av alle sysselsatte på landsbasis:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

sektor

Privat sektor

Privat sektor inkluderer følgende klassifikasjoner fra Institusjonell sektorgruppering 2006: 210, 217, 250, 310, 317, 370, 377, 380, 390, 397, 410, 417, 470, 477, 490, 497, 710, 717, 740, 760, 770, 810 og 890.