Offentlig sektor på Svalbard

09715: Sysselsatte på Svalbard og på landsbasis, etter sektor (prosent) 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.11.2019
Kontakt
Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Andel av alle sysselsatte på Svalbard:
prosent
Andel av alle sysselsatte på landsbasis:
prosent
Referansetid
Andel av alle sysselsatte på Svalbard:
31.12.
Andel av alle sysselsatte på landsbasis:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

sektor
Privat sektor
Privat sektor inkluderer følgende klassifikasjoner fra Institusjonell sektorgruppering 2006: 210, 217, 250, 310, 317, 370, 377, 380, 390, 397, 410, 417, 470, 477, 490, 497, 710, 717, 740, 760, 770, 810 og 890.

Brukerveiledning for statistikkbanken