Skatt for personer

Til toppen
09687: Hovedposter fra skatteoppgjøret for alle personer med skattetrekk på Svalbard, etter kjønn. Antall personer og gjennomsnitt i kr 2009 - 2018
Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med beløp:
personer
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Antall bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
personer
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
kr
Referansetid
Antall personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
31.12.
Antall bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
31.12.
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedpost fra ligninga
Må velges *
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

hovedpost fra ligninga
Må velges *

Totalt 9 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken