Skatt for personer

Til toppen

09687: Hovedposter fra skatteoppgjøret for alle personer med skattetrekk på Svalbard, etter kjønn. Antall personer og gjennomsnitt i kr 2009 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt (inkl. lønn og pensjon etter lønnstrekkeordningen for Svalbard) , Personinntekt lønn (inkl. lønn etter lønnstrekkeordningen for Svalbard) , Svalbardlønn - lønn etter lønnstrekkeordningen for Svalbard ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruttoinntekt og kapitalinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.