Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09679: Personer i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala). Hele befolkningen, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter alder. Antall og prosent 2004 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

gruppe

Totalt 5 Valgte

Søk

alder

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Antall personer i gruppa:
personer
Andel personer med lavinntekt, OECD-skala 50 prosent:
prosent
Andel personer med lavinntekt, OECD-skala 60 prosent:
prosent
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 50 prosent:
prosent
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent:
prosent
Referansetid
Antall personer i gruppa:
31.12.
Andel personer med lavinntekt, OECD-skala 50 prosent:
31.12.
Andel personer med lavinntekt, OECD-skala 60 prosent:
31.12.
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 50 prosent:
31.12.
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. Tabellen viser tall for hele befolkningen og personer etter hovedinntektstakers landbakgrunn og innvandringskategori.

Brukerveiledning for statistikkbanken