Utenriksregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09672: Drifts- og kapitalregnskap. Kvartalstall. Løpende priser (mill. kr) 1981K1 - 2023K4

Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 605
06.03.2024 08:00
Drifts- og kapitalregnskap:
mill. kr
Drifts- og kapitalregnskap, akkumulert:
mill. kr
Drifts- og kapitalregnskap:
Slutten av kvartalet
Drifts- og kapitalregnskap, akkumulert:
Slutten av kvartalet
Drifts- og kapitalregnskap:
Løpende priser
Drifts- og kapitalregnskap, akkumulert:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1981K1 , 1981K2 , 1981K3 ,

Valgt 1 av totalt 172

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eksport i alt , ¬ Eksport av varer (FOB) , ¬¬ Råolje og naturgass, eksport ,

Valgt 0 av totalt 93

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Alle regnskapsposter bør velges for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.
Tallene for årene 1981-2011 ble korrigert den 22. desember 2022.