09665: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og type sykefravær. Sesongjustert og ikke-sesongjustert (prosent) 2000K2 - 2018K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

type sykefravær

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 74 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.12.2018
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 40902377
uhh@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2507
obr@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert:
prosent
Sykefraværsprosent, sesongjustert:
prosent
Sykefraværsprosent, sesong- og influensajustert:
prosent
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert. Prosentvis endring fra året før:
prosent
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert. Prosentpoeng endring fra året før:
prosentpoeng
Sykefraværsprosent, sesongjustert. Prosentvis endring fra kvartalet før:
prosent
Sykefraværsprosent. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet før:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.
Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Overgangen til nytt datagrunnlag ser ut til å ha hatt liten effekt på de aggregerte tallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken