09664: Landbrukseiendommer, etter produktivt skogareal (dekar) (F) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.07.2014
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Landbrukseiendommer med produktivt skogareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 25 daa produktivt skogareal:
eiendommer
Produktivt skogareal i alt:
dekar
Produktivt skogareal per landbrukseiendom:
dekar
Produktivt skogareal. Barskog:
dekar
Produktivt skogareal. Lauvskog:
dekar
Produktivt skogareal. Blandingsskog:
dekar
Referansetid
Landbrukseiendommer med produktivt skogareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 25 daa produktivt skogareal:
31.07.
Produktivt skogareal i alt:
31.07.
Produktivt skogareal per landbrukseiendom:
31.07.
Produktivt skogareal. Barskog:
31.07.
Produktivt skogareal. Lauvskog:
31.07.
Produktivt skogareal. Blandingsskog:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjelder landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktiv skog og eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal som også har produktiv skog mellom 0,1 og 24,9 dekar.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken