Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09662: Landbrukseiendommer med jord- og skogbruksareal (F) 2010

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
13.09.2012 10:00
Landbrukseiendommer i alt:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og 25 dekar produktivt skogareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og mindre enn 25 dekar produktivt skogareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med mindre enn 5 dekar jordbruksareal og minst 25 dekar produktivt skogareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer i alt:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og 25 dekar produktivt skogareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og mindre enn 25 dekar produktivt skogareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med mindre enn 5 dekar jordbruksareal og minst 25 dekar produktivt skogareal:
31.07.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000