09662: Landbrukseiendommer med jord- og skogbruksareal (F) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.09.2012
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Landbrukseiendommer i alt:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og 25 dekar produktivt skogareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og mindre enn 25 dekar produktivt skogareal:
eiendommer
Landbrukseiendommer med mindre enn 5 dekar jordbruksareal og minst 25 dekar produktivt skogareal:
eiendommer
Referansetid
Landbrukseiendommer i alt:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og 25 dekar produktivt skogareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og mindre enn 25 dekar produktivt skogareal:
31.07.
Landbrukseiendommer med mindre enn 5 dekar jordbruksareal og minst 25 dekar produktivt skogareal:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken