Sjøulykker (opphørt)

09650: Dødsulykker ved bruk av fritidsbåt, etter landsdel (F) (avslutta serie) 1993 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2015
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Anne Marie Stomperud, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5413
ams@ssb.no

Måleenhet
Omkomne:
personer
Referansetid
Omkomne:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken