Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

09602: Påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart (mill. kr) 2001K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001K1 , 2001K2 , 2001K3 ,

Valgt 1 av totalt 83

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Investeringer i alt , 10 Utvinning av råolje og naturgass , 10.1 Leting og konseptstudier ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000