Befolkningens utdanningsnivå

09598: Utdanningsnivå for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og kjønn 1980 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 39 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2019
Kontakt
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over (personer):
personer
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over (prosent):
prosent
Referansetid
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over (personer):
01.10.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon se Om statistikken.
utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skole-nivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Videregående skolenivå
Til og med 2015 er fagskolenivået inkludert. Fagskolenivået omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
Fagskolenivå
Inkluderer utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
Universitets- og høgskolenivå, kort
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskolenivå, lang
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.
statistikkvariabel
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over (prosent)
Medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken