Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

09596: Handel med motorvogner. Omsetning, etter næringsgruppe (SN2007) og produktgruppe. Foretak 2010 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 5 Valgte

Søk

varegruppe

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.07.2017
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (prosent):
prosent
Referansetid
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Omsetning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert.
varegruppe
00-99 Alle produktgrupper
Alle produktgrupper viser total omsetning for næringskoden. Tallet inkluderer også omsetning utenfor produktgruppene 45-47, men denne omsetningen vises ikke i tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken