Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09593: Lavinntektsgrenser i kroner (EU- og OECD-skala), etter husholdningstype 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

husholdningstype Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
OECD-skala, 50 prosent (kr):
kr
OECD-skala, 60 prosent (kr):
kr
OECD-skala, antall forbruksenheter:
forbruksenheter
EU-skala, 50 prosent (kr):
kr
EU-skala, 60 prosent (kr):
kr
EU-skala, antall forbruksenheter:
forbruksenheter
Referansetid
OECD-skala, 50 prosent (kr):
31.12.
OECD-skala, 60 prosent (kr):
31.12.
OECD-skala, antall forbruksenheter:
31.12.
EU-skala, 50 prosent (kr):
31.12.
EU-skala, 60 prosent (kr):
31.12.
EU-skala, antall forbruksenheter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken