Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09593: Lavinntektsgrenser i kroner (EU- og OECD-skala), etter husholdningstype 2009 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Enslig , Enslig forsørger med ett barn , Enslig forsørger med to barn ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000