Rekreasjonsareal og nærturterreng

09580: Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng, etter alder (prosent) (T) 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

tettsted Velg minst en verdi

Totalt 1 174 Valgte

Søk

alder

Totalt 2 Valgte

Søk

toårlig Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.12.2019
Kontakt
Tom Anders Engebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 40811341
tae@ssb.no

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Andel med trygg tilgang til rekreasjonsareal:
prosent
Andel med trygg tilgang til nærturterreng:
prosent
Referansetid
Andel med trygg tilgang til rekreasjonsareal:
1.1.
Andel med trygg tilgang til nærturterreng:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

tettsted
0171 Buskogen
Endret navn fra Alshus i 2017.
0172 Lunde
Endret navn fra Buskogen i 2017.
5603 Hestnes (Luster)
Endret navn fra Hafslo i 2018.
toårlig
2013
Tall for tettstedene 1640 Helgestad, 4009 Korsvik, 5227 Hamre og 7792 Napp ble rettet 9.12.2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken