Foreldrebetaling i barnehagar

Til toppen

09573: Gjennomsnittleg månadleg eigenbetaling i kommunale barnehagar, etter hushaldets samla bruttoinntekt. Januar (avslutta serie) 2007 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000