Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09571: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Barn under 18 år, etter aldersgruppe og fylke (prosent) (F) 2006-2008 - 2014-2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

mottakergruppe

Totalt 23 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.01.2018
Kontakt
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 5657 2084
jep@ssb.no

Måleenhet
OECD-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
Referansetid
OECD-skala 50 prosent:
31.12.
EU-skala 60 prosent:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken