Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09571: Personer under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter alder. Treårsperiode. Prosent (F) 2006-2008 - 2017-2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006-2008 , 2007-2009 , 2008-2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Barn under 18 år , Barn 0-5 år , Barn 6-10 år ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000