Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
09571: Personer under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter alder. Treårsperiode. Prosent (F) 2006-2008 - 2016-2018
Sist endret
04.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
OECD-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
Referansetid
OECD-skala 50 prosent:
31.12.
EU-skala 60 prosent:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
mottakergruppe
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

mottakergruppe

Totalt 24 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken