Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09570: Personer 18-66 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter utdanningsnivå. Treårsperiode. Prosent 2004-2006 - 2017-2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2006 , 2005-2007 , 2006-2008 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000