Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09570: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Personer 18-66 år, etter utdanningsnivå (prosent) 2004-2006 - 2014-2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 6 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.01.2018
Kontakt
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 5657 2084
jep@ssb.no

Måleenhet
OECD-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
Målemetode
OECD-skala 50 prosent:
Gjennomsnitt
EU-skala 60 prosent:
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
OECD-skala 50 prosent:
Nei
EU-skala 60 prosent:
Nei
Sesongjustert
OECD-skala 50 prosent:
Nei
EU-skala 60 prosent:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken